Medlemmer

Nedenfor følger en oversikt over medlemmer i Norges Bilbransjeforbund som er Miljøfyrtårnsertifisert

 • Agder Bilskade AS

Kristiansand

 • Auto Lakk AS

Ålesund

 • Auto-Skade Terje Schie AS

Lørenskog

 • Autozentrum Sport AS

Oslo

 • Bavaria Oslo

Oslo

 • Bavaria Stavanger AS

Stavanger

 • Bayauto AS

Kristiansand

 • Bertel O. Steen - KIA avd Ensjø

Oslo

 • Bertel O. Steen Agder AS Avd. Arendal

Arendal

 • Bertel O. Steen Agder AS Avd. Fiskåtangen

Kristiansand

 • Bertel O. Steen Agder AS avd. Kristiansand VLB

Kristiansand

 • Bertel O. Steen Autostern AS

Oslo

 • Bertel O. Steen Bergen AS

Bergen

 • Bertel O. Steen Bilskade AS

Oslo

 • Bertel O. Steen Buskerud AS

Lier

 • Bertel O. Steen Gjøvik

Gjøvik

 • Bertel O. Steen Hedmark og Oppland AS

Ringsaker

 • Bertel O. Steen Lillehammer

Lillehammer

 • Bertel O. Steen Møre og Romsdal AS – avd. Molde

Molde

 • Bertel O. Steen Møre og Romsdal AS – avd. Volda

Volda

 • Bertel O. Steen Møre og Romsdal AS – avd. Ålesund

Ålesund

 • Bertel O. Steen Ringerike AS

Hønefoss

 • Bertel O. Steen Rogaland AS

Sandnes

 • Bertel O. Steen Romerike AS avd. Jessheim

Jessheim

 • Bertel O. Steen Romerike AS avd. Lillestrøm

Lillestrøm

 • Bertel O. Steen Telemark A/S

Skien

 • Bertel O. Steen Vestfold, avd. Tønsberg

Tønsberg

 • Bertel O. Steen Økern AS

Oslo

 • Bertel O. Steen Østfold AS avd. Fredrikstad

Fredrikstad

 • Bertel O. Steen Østfold AS avd. Moss

Moss

 • Bertel O. Steen Østfold AS avd. Moss - Ryggeveien

Rygge

 • Bertel O. Steen Østfold AS avd. Sarpsborg

Sarpsborg

 • Bilskadesenteret Tromsø AS

Tromsø

 • Bilalliansen AS og BilXtra Mo i Rana

Rana

 • Bilsalg Kokstad AS

Bergen

 • Bilskadesenteret Ringerike AS

Ringerike

 • Drammen Karosseri

Drammen

 • Erik Arnesen Bryn AS

Oslo

 • Erik Arnesen Helsfyr AS

Oslo

 • Follo Autoco A/S Ford

Ski

 • FRIIS’CO Bilskadesenter AS

Vefsn

 • Frydenbø Bilsenter Sør AS

Kristiansand

 • Hesby Lakkering AS

Tønsberg

 • G-Bil AS

Kristiansand

 • Gumpens Auto Vest A/S

Kristiansand

 • Kåre Nervik Bilforretning AS

Vefsn

 • Lillehammer Bilskadesenter AS

Lillehammer

 • Motor Forum AS Kristiansand

Kristiansand

 • Motor Forum AS, Ålesund

Ålesund

 • Motor-Trade AS, Trondheim

Trondheim

 • Møller Bil Asker og Bærum

Asker

 • Møller Bil Drotningsvik

Bergen

 • Møller Bil Egersund

Eigersund

 • Møller Bil Elverum

Elverum

 • Møller Bil Ensjø

Oslo

 • Møller Bil Etterstad

Oslo

 • Møller Bil Follo

Ski

 • Møller Bil Forus

Sandnes

 • Møller Bil Fredrikstad AS

Fredrikstad

 • Møller Bil Gjøvik

Gjøvik

 • Møller Bil Gran

Gran

 • Møller Bil Grorud

Oslo

 • Møller Bil Hamar

Ringsaker

 • Møller Bil Haugesund

Haugesund

 • Møller Bil Horten

Horten

 • Møller Bil Jessheim Skoda

Ullensaker

 • Møller Bil Jessheim VW / Audi

Ullensaker

 • Møller Bil Kalbakken

Oslo

 • Møller Bil Klargjøring

Oslo

 • Møller Bil Kongsvinger

Kongsvinger

 • Møller Bil Larvik

Larvik

 • Møller Bil Lillehammer

Lillehammer

 • Møller Bil Minde

Bergen

 • Møller Bil Molde

Molde

 • Møller Bil Nesttun

Bergen

 • Møller Bil Oslo Vest

Oslo

 • Møller Bil Romerike

Skedsmo

 • Møller Bil Rud

Bærum

 • Møller Bil Ryen

Oslo

 • Møller Bil Rygge

Rygge

 • Møller Bil Sandefjord

Sandefjord

 • Møller Bil Sandnes og Jæren

Sandnes

 • Møller Bil Skadesenter Bergen

Bergen

 • Møller Bil Skadesenter Romerike

Skedsmo

 • Møller Bil Skadesenter Rud

Bærum

 • Møller Bil Skadesenter Ryen

Oslo

 • Møller Bil Skadesenter Vestfold

Tønsberg

 • Møller Bil Stavanger

Stavanger

 • Møller Bil Stjørdal

Stjørdal

 • Møller Bil Trondheim

Trondheim

 • Møller Bil Tynset

Tynset

 • Møller Bil Tønsberg

Tønsberg

 • Møller Bil Ålesund

Ålesund

 • Okkenhaug Bil AS

Trondheim

 • Orkdal Bil AS

Orkdal

 • Petersen og Skogheim Servicesenter AS

Hamar

 • Porsche Center Oslo AS

Oslo

 • Prøven Bil AS

Trondheim

 • Sveins Auto AS

Bodø

 • Toyota Oslo AS, avd. Storo og Lexus Oslo

Oslo

 • Trønderlinjen AS

Melhus

 • Vestlandske Auto AS

Ålesund

 • Witro Bil AS

Trondheim

Bli et Miljøfyrtårn du også!

Miljøfyrtårn Bedret omdømme, kostnadsbesparelser, økt attraktivitet og tilfredse kunder. Konseptet Miljøfokus bil tilbyr en unik, bransjetilpasset prosess mot en Miljøfyrtårnsertifisering for NBF-medlemmer. Hva skal til for at min bedrift blir sertifisert?

Informasjon

Postadresse

postboks 5486
Majorstuen, 0305 OSLO

Besøksadresse

Middelthunsgate 27,
0368 OSLO

Kontakt oss

Rune Drægni
rune@miljofokusbil.no
+47 900 25 168

Spørsmål og svar

 • Utslippstillatelse

  Bedrifter som har oljeutskiller og sandfang, skal ha tømming av sandfang og oljeutskiller utført av tømmefirma som er godkjent av KLIF. Sandfang tømmes når ca. 50 % av volumet er fylt opp. Regelmessig peiling av oljenivået gjøres for å sikre at oljeutskilleren tømmes før lagringskapasiteten er brukt opp. Normalt skal sandfang og oljeutskiller tømmes minimum 1 gang pr. år. Belastningen på anlegget vil avgjøre om det er nødvendig å tømme anlegget hyppigere enn dette. Oppfølging av oljeutskilleren skal dokumenteres i en driftsjournal. Virksomheten skal også kunne dokumentere at gitte utslippskrav (for eksempel kravet til oljeinnhold) overholdes. Som regel er standardkravet på 50 mg olje/l som følger av § 15 – 7 i forurensingsforskriften. Enkelte kommuner kan ha sine spesielle forskrifter og krav, så dette bør sjekkes. Den fastsatte grenseverdien skal overholdes under normale driftsforhold.

 • HMS

  HMS er basisen for arbeidet med Miljøfyrtårn. HMS og internkontrollforskriften (Internkontrollforskriften § 5) stiller krav til hvordan virksomheten organiserer arbeidet knyttet til helse, miljø og sikkerhet (indre og ytre miljø). Det overordnede målet med dette temaet er en grundig forankring av Miljøfyrtårn i virksomhetens HMS-/Internkontrollsystem.

 • Sertifisør

  Kostnaden for en sertifisør, som reviderer systemet, varierer og er avhengig av kompleksiteten og antall ansatte, samt takster og omkostninger som gjelder i kommunen som bedriften skal sertifiseres hos. Jo mer forberedt man er før revisjonen, jo lettere vil den gjøres unna. Konsulenten skal bidra før sertifisering for at revisjonen blir så enkel som mulig, både for sertifisør og ansvarlige hos bedriften.

 • Sertifisering

  Et Miljøfyrtårnsertifikat, er bevis for at en virksomhet har innført et miljøledelsessystem i henhold til kravene til Miljøfyrtårn, og at systemet er kontrollert av 3. part dvs. en sertifisør. For miljøfyrtårn sin del administreres sertifisering av den kommunen hvor bedriften drives. Miljøfyrtårn kurser og godkjenner sertifisører. Det finnes i dag over 4.000 virksomheter i Norge som er Miljøfyrtårnsertifisert.

 • Miljørapport

  Innen 1. april hvert år skal miljørapport for foregående år leveres til Miljøfyrtårn. Miljørapporten utarbeides også for det foregående året ved førstegangssertifisering. Virksomheten skal dokumentere årlige forbedring av sine miljøprestasjoner i miljørapporten. Virksomheter vil få hjelp av konsulenten til å skrive den første miljørapporten. Miljørapporten er også et fint dokument å vise i mot kunde som vedlegg til feks. tilbud eller anbud.

 • Miljøgruppe

  Å innføre et miljøledelsessystem er et strategisk valg som alle i virksomheten bør være en del av. Det er avgjørende at toppledelsen er involvert fra dag en. I tillegg er det viktig å ha noen engasjerte medarbeidere som kan utvikle og iverksette systemet. Gruppen bør bestå forslagsvis en miljøkoordinator, teknisk leder, representanter for ansatte, verneombud og ledelse. Når miljøledelsessystemet er på plass og virker i en normal driftssituasjon kan denne gruppen fungere som virksomhetens faste miljøgruppe. I større virksomheter kan dette også være AMU.

 • Miljøfyrtårnportalen

  Miljøfyrtårnportalen gjør det enklere å lagre informasjon og dokumenter, bestille sertifikat – samt holde oversikt over status for de ulike virksomhetene. Miljøfyrtårnportalen krever brukertilgang ved brukernavn og passord. Virksomheter vil få dette når de registreres hos Miljøfyrtårn når arbeidet starter, og innføring i bruk av konsulenten.

 • Miljøfyrtårn

  Miljøfyrtårn er et offisielt, norsk miljøsertifikat. Det er et enkelt miljøhandlingsprogram, og et miljøledelsessystem hvor bedriftene gjennomfører en miljøanalyse og lager en handlingsplan for å innfri spesifiserte krav. Kravene skal tilfredsstilles før en virksomhet sertifiseres.Virksomheten får et norsk offentlig sertifikat som må fornyes hvert 3. år. Miljøfyrtårn-sertifisering er et lavterskeltilbud og det er forholdsvis enkelt å oppfylle de fleste av bransjekravene. En Miljøfyrtårn-bedrift som vil gå videre mot andre sertifiseringsordninger, som ISO 14001, har et meget godt grunnlag.

 • Miljøansvarlig

  Virksomheten skal ha en ansvarlig person for miljøledelsessystemet. Vedkommende er ansvarlig for å følge opp og innkalle/lede møtene i miljøgruppen. I mindre virksomheter kan daglig leder eller verneombud ha denne rollen. Man bør også, som i andre ledelsessystemer, fordele ansvar og arbeidsoppgaver mellom flere personer i virksomheten.

 • Miljøanalyse

  Sammen med en godkjent miljøfyrtårnkonsulent, gjennomfører virksomheten en miljøanalyse og lager en handlingsplan for å innfri Miljøfyrtårns bransjekrav. Miljøanalysen tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap.

Samarbeidspartnere